Be a Lifetime Member of NCHR today and contribute towards our organization’s mission.

Plus you will get 20% discount on all our event prices.

Click here to be a Lifetime member

Our Valued Lifetime Members so far:

1Dr. Pashupati Dhakal/Mrs. Sangita Dhakal
2Bidosh Acharya/Mrs. Amita Khanal
3Ganga Ram Bhandari/Mrs. Smita Bhandari
4Ashish Mishra
5Dr. Radha K.C.
6Indra Bilas Paudel/Mrs. Srijana Paudel
7Salil Gautam/Radhika Gautam
8Gandhi Basnet/Mrs. Jyoti Basnet
9Dr. Prakash Kafle/Dr. Monika Pokharel
10Dr. Manoj Nepal
11Dr. Somnath Chalise/Mrs. Ava Chalise
12Dr. Nischal Mishra/Mrs. Minakshi Pokharel Mishra
13Shyam Bhattarai/Mrs. Rama Bhattarai
14Bhupendra Dhakal/Prasamsha Thapa
15Bimal Shrestha/Dr. Sajuma Shrestha
16Bishnu Paudel/Pabitra Kandel
17Bishnu Dhakal/Rekha Adhikari
18Urmila Gurung
19Janga B. Rana Magar/Nirmala Ale
20Nishant Pandey
21Purushotam Bhurtel/Dipa Acharya
22Rabi Gurung/Bee Maya Gurung
23Rohit Bhandari/Sabita Neupane
24Data Ram Dev/Amdotel Urmila
25Suraj Joshi/Mrs. Malina Joshi
26Udaya Prasad Ranjit/Samita KC Ranjit
27Dr. Swachhanda Songmen
28Sanjeeb Poudel
29Dr. Sanjeev Silwal
30Dr. Vikas Pathak/Mrs. Riva Pathak
31Ganga Basnet/Neelam Basnet
32Dr. Sudip Ghimire/Anita Ghimire